`

Program

PROGRAM JUBILEUSZOWYCH MISJI EWANGELIZACYJNYCH

(Parafia pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach)

NIEDZIELA (16.06) Początek Misji Ewangelizacyjnych

Temat: „Bóg szuka człowieka”

W tygodniu poprzedzającym Misje Święte wstawmy w okna naszych domów obraz święty; wywieśmy flagi biało-czerwone, biało-niebieskie lub biało-żółte. Mówmy innym o Misjach oraz módlmy się, aby wszyscy wzięli w nich udział.

  800  Msza św.

1000  Msza św.

1130  Msza św.

1300  Msza św.

1645 Nabożeństwo czerwcowe

1700  Msza św.

 

PONIEDZIAŁEK (17.06) Dzień modlitwy o uwolnienie z nałogów

Temat: „Bóg jest miłością”

Dzień przygotowania do wtorkowej spowiedzi św. W tygodniu po każdym spotkaniu misyjnym indywidualne błogosławieństwo dzieci.

900 Nabożeństwo Słowa Bożego

1700 Nabożeństwo Słowa Bożego

1900 Nabożeństwo Słowa Bożego

2015 Nabożeństwo czerwcowe z modlitwą o uwolnienie z nałogów

 

WTOREK (18.06) Dzień spowiedzi, postu i adoracji Najśw. Sakramentu

Temat: „ Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

Post o chlebie i wodzie lub inne wyrzeczenie podjęte tego dnia w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników.

   900 Nabożeństwo Pokutne

1015 Spowiedź św.

1700 Nabożeństwo Pokutne, a po nim nabożeństwo czerwcowe

1815 Spowiedź św.

1900 Nabożeństwo Pokutne

2015 Spowiedź św.

 

ŚRODA (19.06) Dzień ogłoszenia Jezusa Chrystusa Panem i  Zbawicielem  

Temat: „Wiara i nawrócenie”

Dziś przynosimy do kościoła świece chrzcielne.

  900  Msza św. z nauką misyjną

1700 Msza św., a po niej nabożeństwo czerwcowe

1900 Msza św.

 

CZWARTEK (20.06) Dzień zawarcia przymierza ze Słowem Bożym

Temat: „Duch święty obietnicą Ojca”

Przynosimy do kościoła Pismo św. W domu lektura Ewangelii.

  900  Msza św.

1700  Msza św. a po niej nabożeństwo czerwcowe

1900  Msza św.

 

PIĄTEK (21.06) Dzień modlitwy za chorych

Temat: „Wzrastanie w Chrystusie przez sakramenty”

Dziś każdy przynosi do kościoła krzyż. Przywozimy chorych na poranną mszę.

  900 Msza św. z obrzędem namaszczenia chorych

1100 Odwiedziny obłożnie chorych w ich domach

1700 Msza św.

1900 Droga Krzyżowa ulicami parafii

 

SOBOTA (22.06) Dzień przybycia znaków misyjnych

Temat: „Kościół wspólnotą wierzących”

Zawierzenie narzeczonych, małżeństw i całych rodzin Matce Bożej i wstawiennictwu Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

1000 Msza św. z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

1630 Powitanie znaków misyjnych (obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii Błogosławionych Męczenników z Pratulina)

1700 Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Henryka Tomasika z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

 

NIEDZIELA (23.06) Dzień dziękczynienia za łaskę Misji Ewangelizacyjnych  

Temat: „Być uczniem Chrystusa to być Jego świadkiem”

Dziękczynne „Te Deum”; modlitwa o uproszenie łaski odpustu; poświęcenie pamiątek misyjnych; błogosławieństwo misyjne. Zebrana tego dnia taca będzie wyrazem wdzięczności Ojcu Misjonarzowi za trud głoszenia Słowa Bożego.

  800 Msza św.

1000 Msza św.

1130 Msza św. a po niej poświęcenie krzyża misyjnego

1300 Msza św.

1400-1700 Czas na indywidualną modlitwę przed obrazem Matki Bożej Kodeńskiej i relikwiami Błogosławionych Męczenników z Pratulina

1700 Msza św. kończąca misje ewangelizacyjne, a po niej pożegnanie znaków misyjnych