Homilie

V Niedziela Wielkanocna - B

2012-05-06

 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia nam prawdę o sobie samym i o naszym powołaniu. U synoptyków Jezus posługuje się obrazem winnego krzewu w odniesieniu do królestwa niebieskiego i z „owocu winnego krzewu” ustanawia Eucharystię Nowego Przymierza. Tutaj On sam ogłasza się „prawdziwym krzewem winnym”, którego owocem jest prawdziwy Izrael, który nie zawiedzie Boskiego oczekiwania. Ojciec jest głównym ogrodnikiem, który uprawia ten krzew i tylko od Niego zależy żywotność latorośli. Z tego wynika, że wszystko jest w rękach Boga. To On może wyciąć każdą latorośl, która nie przynosi owocu, a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Stąd życie nasze jest nieustannym poddawaniem się zabiegom samego Ojca. Jest ciągle dynamiczne i oparte na Jego woli. Prawdziwym owocem naszej współpracy z łaską jest świętość życia wiernego przykazaniom, zwłaszcza przykazaniu miłości.
więcej

IV Niedziela Wielkanocna - B

2012-04-29

 

Dobry Pasterz daje swoje życie za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, bo nie zależy mu na owcach. Oto wybór przed którym staje człowiek wszystkich czasów: iść za Dobrym Pasterzem, czy za najemnikiem?
więcej

III Niedziela Wielkanocna - B.

2012-04-20
Jezus w każdej sytuacji wyczuwa potrzebę człowieka. Tak działo się kiedyś i tak dzieje się dzisiaj. Zatrwożonym i wylękłym Apostołom ukazuje się Jezus, aby wlać w ich serca prawdziwy pokój. Zwraca się do nich z pytaniem: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?”. Popatrzcie na moje ręce i nogi: to ja jestem. Apostołowie mimo, iż powinni mieć większą wiarę, niż my dzisiaj, zachowali się po ludzku. Zresztą idea zmartwychwstania była czymś absurdalnym, dlatego Chrystus bierze kawałek ryby, aby spożyć na ich oczach. Taki jest przecież człowiek, dopóki nie zobaczy i nie dotknie, zachowuje się bardzo egoistycznie, mając swoje przekonanie i serce wypełnione pychą potrzebuje jakiegoś potwierdzenia, aby wyzwolić się z własnego myślenia. Chrystus doskonale znał mentalność Apostołów i innych ludzi, dlatego ukazuje się i udziela pouczeń.
więcej

VII Niedziela zwykła - B

2012-02-18
 
Jezus w tej ewangelicznej scenie wyjawia władzę odpuszczania grzechów, z której podczas swojej działalności, będzie wielokrotnie korzystał. Tym, którzy przynieśli paralityka chodziło tylko o uzdrowienie ciała, a Jezus czyni coś więcej, ukazując sens swego imienia i władzę nad duszą człowieka. Często ludzie myślą tylko o tym, żeby być zdrowym na ciele, zapominając, że gorszą chorobą jest zagrożone serce. Czasami paraliż tak nie męczy, jak choroba duszy.
więcej

V Niedziela zwykła

2012-02-04
Zadziwia wiara i pokora trędowatego, który odnalazł Jezusa i prosi o uzdrowienie, z choroby, która jest nieuleczalna. Niczego nie narzuca, ani nie oczekuje, ze Jezus wyrazi taką chęć. Ten biedny człowiek uczy nas dzisiaj właściwej postawy wobec Boga, Który nic nie musi. To On zarządza naszym życiem i czyni co chce. My jedynie jesteśmy zdani na Jego wolę.
więcej
strona 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  z 21