Homilie

IV Niedziela zwykła

2011-01-30
 
Każdy człowiek, na swój sposób, jest spragniony szczęścia. Upatruje to szczęście w życiu rodzinnym, w miłości, w wykonywanej pracy, w pozyskiwaniu środków materialnych i w wielu innych dziedzinach życia. I każdy na swój sposób potrafi się zachwycić, tym co go spotyka w życiu, albo zasmucić niepowodzeniami, czy niespełnieniem.
więcej

III Niedziela zwykła

2011-01-23
 
Nawracanie jest wpisane w życie każdego chrześcijanina. Nie ma życia bez nieustannego nawracania się. Ten proces zainicjował Jan Chrzciciel, nawołując do prostowania naszych życiowych dróg, gdyż zbliża się Ten, Który urzeczywistni królowanie Boga nad całym światem. Od tego momentu wszystko nabierze nowego sensu. Chrystus nie przychodzi, aby ludzi straszyć końcem świata. Nie chce wprowadzać żadnego zamieszania, tylko chce wypełnić to co stanowiło ideał Starego Testamentu, aby królowanie Boga nad narodem wybranym przez Niego stało się królowaniem nad całym światem. Królestwo Boga w sensie powszechnym zakwestionował bunt grzechu, lecz ma je uzdrowić suwerenna interwencja Boga i Jego Mesjasza. To właśnie tę interwencję Jezus – po Janie Chrzcicielu ogłasza jako bliską i urzeczywistnia ją nie w wojennym triumfie, lecz w sposób całkowicie duchowy, jako „Syn Człowieczy” i „Sługa” przez swoje dzieło zbawienia. Chrystus przez to dzieło wyrywa ludzi z wrogiego królestwa szatana.
więcej

II Niedziela zwykła

2011-01-16
Jan – człowiek posłany przez Boga – jawi się jako świadek. Jest Głosem wołającym o prostotę ludzkich dróg przed Bogiem. Spełnił swoje posłannictwo wskazaniem na Jezusa jako „Baranka Bożego, który gładzi grzech świata” (J1,29).
Imię „Baranka Bożego” było jednym z większych symboli Janowej chrystologii i nawiązywało do cierpiącego Sługi Jahwe z Księgi proroka Izajasza oraz do baranka paschalnego z Księgi Wyjścia. Było także symbolem odkupienia Izraela. W tym wypadku odkrywa ono i wskazuje na Jezusa z Nazaretu, który wypełni niezwykłą rolę „zgładzenia grzechów świata”. To On – według świadectwa Jana – jest Synem Bożym.
więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego

2011-01-09
Dziś liturgia Kościoła ukazuje nam Jezusa jako umiłowanego Syna Ojca. To niedziela Chrztu Pańskiego. To niedziela naszego powrotu nad Jordan. Chociaż polska tradycja podpowiada nam, aby pozostać przy świątecznej choince i wystrojonym żłóbku, to jednak nie może zabraknąć w tych dniach świątecznego zamyślenia. Trzeba wrócić myślą i sercem nad Jordan, aby jeszcze raz usłyszeć Janowe napomnienia i zamyślić się nad proszącym o chrzest Jezusem.
więcej

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

2011-01-02
Kiedy słyszymy, że na świecie było Słowo, lecz świat Go nie poznał, że przyszło do swoich a swoi Go nie przyjęli, to pytamy: jak to się stało?, czy rzeczywiście te święta, to kolejne nieporozumienie? Przecież tyle było przygotowań. W sklepach, już od początku grudnia słyszeliśmy kolędy, wpatrywaliśmy się w przyozdobione choinki i zachęcające prezenty, w kościele przygotowywaliśmy się przez rekolekcje, więc jak mogliśmy się rozminąć z przychodzącym Chrystusem? Czyżbyśmy w ferworze różnych spraw wyzbyli się miłości i nie potrafimy inaczej patrzeć na życie, jak tylko przez pryzmat własnego egoizmu?
więcej
strona 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  z 21