Homilie

I Niedziela Wielkiego Postu

2011-03-13
Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię, aby tam był kuszony przez czterdzieści dni, jak kiedyś Izrael przez czterdzieści lat. Analogicznie doświadcza tam trzech pokus, uwypuklonych w trzech tekstach biblijnych: szukania dla siebie pokarmu poza Bogiem, wykorzystania Boga dla zaspokojenia swoich własnych potrzeb, a także zanegowania Boga, aby służyć fałszywym Bogom, którzy zapewniliby władzę nad tym światem.
więcej

IX Niedziela zwykła

2011-03-06
 
Chrystus dzisiaj mówi o budowaniu domu swojego życia, wspartego na mocnym fundamencie. Słowa te zaczerpnięte z Ewangelii wg Św. Mateusza dotykają istotnego problemu życia każdego człowieka. Stęsknionego za własnym domem, który będzie trwały oraz przepełniony miłością i szczęściem.
Żyjemy w „mac świecie”, na „pepsi planecie” i w „coca kulturze” – czyli dom w tej rzeczywistości, coraz częściej jest miejscem, w którym można tylko coś zjeść i odpocząć po ciężkim dniu. Taki stan rzeczy rodzi nowe pokolenie ludzi, nie będących w stanie nic po sobie pozostawić. Młodzi są dzisiaj wychowywani tak, aby poradzili sobie w życiu, bez względu na to jakie zastosują środki. Często nie doceniając prawdziwych wartości. Współczesny człowiek skupia się bardzo często na konsumpcji, a przecież wartość życia polega na pozostawieniu po sobie czegoś, co będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia. Dlatego jesteśmy wezwani - jak mówił Papież Benedykt XVI, będąc w Polsce - do budowania takiego domu, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca.
więcej

VIII Niedziela zwykła

2011-02-27
 
Z tym pytaniem boryka się człowiek od początku swojego istnienia. Nawet pierwsi rodzice mieli wątpliwości i chwile wahania, choć zapewniony mieli byt i szczęście. Jednak w człowieku drzemie chęć bycia dla siebie, co każe mu niejednokrotnie skłaniać się ku mamonie, która pozornie zabezpiecza jego przyszłość i daje szczęście. W ten sposób odwraca się człowiek od Pana Boga, podważając Jego miłość i wierność.
więcej

VII Niedziela zwykła

2011-02-20
Jest w człowieku chęć odwetu, gdy zostanie przez kogoś zaatakowany, albo znieważony. Pojawia się odruch, aby odpłacić czyniącemu zło, tym samym. Człowiek chciałby wymierzyć karę taką samą: oko za oko i ząb za ząb. Jednak Chrystus nawołuje do tego, by nie stawiać oporu złemu. Chodzi o zło, które dotyka osobiście. Zabrania się sprzeciwu wobec zła przez stosowanie odwetu, oddaniem złem za zło, według wcześniej wspomnianej, żydowskiej reguły odwetu. Jezus przez to nie zakazuje ani godnego opierania się niesprawiedliwym atakom, ani tym bardziej zwalczania zła na świecie. Mówi wyraźnie o złu, które dotyka nas osobiście.
więcej

VI Niedziela zwykła

2011-02-13
Świat idzie do przodu i wszystko się zmienia, a nauka Boża pozostaje niezmienna. Chrystus zapowiedział, ze nikt nie ma prawa zniekształcać tego, co powiedział Bóg. Sam nie przyszedł na świat po to, by znosić Prawo albo Proroków ale chciał wypełnić to, co zostało powiedziane wcześniej. Przyszedł po to, by wnieść nowego ducha, który pomoże lepiej zrozumieć Boże słowa, które niejednokrotnie zostały zniekształcone ze względu na ludzkie upodobania. Człowiek dla swojej wygody chciałby podporządkować sobie nawet słowa samego Boga. Lecz jest to daremny trud, gdyż zawsze się to odbija niekorzystnie na życiu człowieka. Wszystko co powiedział Bóg i stało się jest dobre i dla dobra człowieka.
więcej
strona 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  z 21